Fundacja Blue Heaven powstała 8 października 2021 roku. Celem działalności Fundacji jest szerokorozumiana praca z dziećmi, ich rodzicami oraz seniorami. Aby Fundacja mogła "rozwinąć swoje skrzydła" w styczniu 2022 roku powstało przy niej przedsiębiorstwo społeczne BioHeaven